Οργάνωση

ΕΕ (Εθνικοκοινωνική Επανάστασις)

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Μέλη

Διοικούσα Επιτροπή: Νικόλαος Αντωνακέας, Παναγιώτης Βασιλάκης, Ανδρέας Κουλουφάκος (1-10-1941 μέχρι 12-3-1945)

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-10-1941 μέχρι 12-3-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

5/1972

ΒΔ / ΠΔ

485/10-6-1972 (ΦΕΚ 143/Α΄/11-08-1972)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 29 ΕΔΕΣ Ευρυτανίας, 30 ΕΟΕ ΕΕ Αθηνών, 33 ΕΟΕ Ελληνικό Αίμα, 34 ΕΟΕ Ιερά Ταξιαρχία.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αθήνα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα