Οργάνωση

ΕΔΟΕ (Ελληνική Δημοκρατική Οργάνωσις Ελληνοπάιδων) Ναυπακτίας

Τύπος

Αρχηγός

Κωνσταντίνος Μπρούμας, Χαρίλαος Πιάς

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Φεβρουάριος 1942 μέχρι Φεβρουάριος 1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

8/1972

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ναυπακτία

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα