Οργάνωση

ΕΔΕΣ Ζέρβα - Τάγμα Βοϊδάρου

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Υποτεταγμένος οπλαρχηγός (α' κατηγορίας): Κωνσταντίνος Βόιδαρος

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-4-1943 μέχρι 12-2-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Απόφαση ΥΕΘΑ φ. 483/7/852130/14-2-71 (ΦΕΚ 156/Β΄/27-2-1971)

Απόφαση ΥΕΘΑ φ. 483/21/852731/2-2-73 (ΦΕΚ 204/Β΄/15-2-1975) Προσοχή δεν έχει βρεθεί στα ΦΕΚ!

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΔΕΣ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Πίναξ αναγνωρισθεισών οργανώσεων Εθνικής Αντιστάσεως βάσει ΝΔ 179/1969, ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ, Ιούνιος 1980.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Άρτα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Ήπειρος