Οργάνωση

ΕΔΕΣ Ξηρομέρου υποτεταγμένο Αρχηγείο ΕΑΟ ΕΔΕΣ Ζέρβα

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Κωνσταντίνος Καραμπέκιος

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

22-3-1943 μέχρι 12-2-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή