Οργάνωση

ΕΔΕΣ Ξηρομέρου

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Κωνσταντίνος Καραμπίκιος ταγματάρχης ε.α. (15-6-1943 μέχρι 12-3-1945)

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

15-6-1943 μέχρι 12-3-1945 (σύμφωνα με το ΒΔ 13-2-1953)

15-12-1941 μέχρι 12-3-1945 (σύμφωνα με το ΒΔ 42/29-12-1970)

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

59/19-1-1953 16/70

ΒΔ / ΠΔ

13-2-1953 (ΦΕΚ 40/Α΄/27-02-1953)

42/29-12-1970 (ΦΕΚ 25/Α΄/3-02-1971)

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΔΕΣ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 3 ΕΔΕΣ Ξηρομέρου (Κ. Καραμπέκιος).

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ξηρόμερο

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα