Οργάνωση

ΕΔΕΣ Βορείου Ευβοίας

Τύπος

Αρχηγός

Μέλη

Διοικούσα Επιτροπή:Νικόλαος Αναγνωστόπουλος δικηγόρος, Δημήτριος Σφουγγάρης συνταγματάρχης ε.α.,Νικόλαος Σούρας καθηγητής

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Ιούλιος 1942 μέχρι Μάρτιος 1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

6-9-1972

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΔΕΣ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 62 ΕΟΕ ΕΣ Λακωνίας, 63 ΕΑΟ-ΕΟΕ ΕΣ Τριφυλλίας-Ολυμπίας (Γ. Καραχάλιος), 64 ΕΔΕΣ Βορ. Ευβοίας.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Εύβοια

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα