Οργάνωση

ΕΔΕΣ Βορειοδυτικής Πελοποννήσου

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Μέλη

Διοικούσα Επιτροπή: Ανδρέας Μουτούσης, Άγγελος Ζάνος, Δημ. Θεοδόσης, Σωτ. Σωτηριάδης, Νικ. Χλωρός, Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Ιωάννης Βασιλάκης, Λάμπρος Αντύπας, Σπυρίδων Σφέτσος, Αφροδίτη Μιχαλοπούλου (1-2-1943 μέχρι 12-3-1945)

Διοικούσα Επιτροπή: Ανδρέας Μουτούσης (1-2-1943 μέχρι 12-3-1945,) Αφροδίτη Μουτούση (χήρα Ανδρέα, 1-2-1943 μέχρι 12-3-1945), Άγγελος Ζάννος (1-2-1943 μέχρι 12-3-1945), Σπυρίδων Σφέτσος (1-2-1943 μέχρι 11-10-1944), Λάμπρος Αντύπας (1-2-1943 μέχρι 12-3-1945)

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-2-1943 μέχρι 12-3-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

59/19-1-1953 25/1971

ΒΔ / ΠΔ

13-2-1953 (ΦΕΚ 40/Α΄/27-02-1953)

638/5-10-1971 (ΦΕΚ 204/Α΄/20-10-1971)

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΔΕΣ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 11, ΕΟΕ ΕΔΕΣ Λαρίσης, 12, ΕΟΕ ΕΔΕΣ Τρικάλων, 13, ΕΟΕ ΕΔΕΣ Ιωαννίνων, 14, ΕΟΕ ΕΔΕΣ ΒΔ Πελοποννήσου, 15, ΕΒΟΕ, 16, ΕΟΠΔ Τσενόγλου.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 71, ΕΟΠΔ Χανίων, 72, ΕΟΕ ΕΔΕΣ Β/Δ Πελοποννήσου.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Βορειοδυτική Πελοπόννησος

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος