Οργάνωση

ΕΔΕΣ Τζουμέρκων EOEA (ΕΔΕΣ Ζέρβα-Αρχηγείον Τζουμέρκων)

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Υποτεταγμένος Αρχηγός: Γεώργιος Αγόρος αντισυνταγματάρχης ιππικού

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

27-12-1942 μέχρι 12-2-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

15/70

ΒΔ / ΠΔ

549/6-8-1971 (ΦΕΚ 161/Α΄/19-08-1971)

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΔΕΣ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 2 Πίνακες ΕΔΕΣ Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, ΕΔΕΣ Θεσσαλονίκης Παπαχριστοδούλου και οπλαρχηγοί ΑΝ 971/49, 2Α Καταστάσεις ΕΔΕΣ Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας Παπαχριστοδούλου ΕΑΟ και ΕΟΕ ΑΝ 971/49.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Τζουμέρκα, Άρτα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Ήπειρος