Οργάνωση

ΕΔΕΣ Τρικάλων / ΕΔΕΣ Τρικάλων-Καρδίτσης / ΕΔΕΣ Τρικάλων

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Μέλη

Διοικούσα Επιτροπή: Βισσσαρίων Καρακούφας στρατηγός,Θωμάς Τσουρβάκας εφ. ιατρός, Βασίλειος Ακριβός επίατρος ε.α., Κλέαρχος Κύρκος ιδιώτης, Γεωρ. Μπαλιακόπουλος ιδιώτης, Νικηφόρος Κλαπανύρας ιδιώτης, Κωνσταντίνος Υφαντής δημόσιος υπάλληλος, Νικόλαος Βαλάσσης ανθ/στης Χωρ., Απόστολος Λούτσος τραπ. υπάλληλος, Δρόσος Σκύπης εφ. ανθ/τρος (1-8-1943 μέχρι 13-2-1945), Ιωάννης Λίτσιος ιδιώτης (1-11-1943 μέχρι 12-3-1945), Αθαν. Μπαλιάκος ιδιώτης, Χρυσόστομος Πιπιλιάγκας νομάρχης, Θεοδ. Σακελλαρίου ιδιώτης, Σωτήριος Καλογρούλης δημ. υπάλληλος, Θεοδ. Πατσουλιώτης ιδιώτης, Κωνσταντίνος Πανάγου ιδιώτης, Στεφ. Ποζιός ιδιώτης, Αλεξ. Κέλλας ιδιωτ. υπάλληλος, Βασ. Κύρκος ιδιώτης, Στεφ. Μπαλιάκος ιδιώτης, Αλεξ. Κύρκου ιδιώτης (1-11-1943 μέχρι 13-2-1945)

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-8-1943 μέχρι 13-2-1945 (σύμφωνα με το ΒΔ 13-2-1953)

1-6-1943 μέχρι 12-3-1945 (σύμφωνα με το ΒΔ 657/14-10-1972)

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

59/19-1-1953 21/1972 (ως ΕΔΕΣ Τρικάλων-Καρδίτσης) 10/1974 (ως ΕΔΕΣ Τρικάλων)

ΒΔ / ΠΔ

13-2-1953 (ΦΕΚ 40/Α΄/27-02-1953)

657/14-10-1972 (ΦΕΚ 187/Α΄/27-10-1972)

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΔΕΣ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 11, ΕΟΕ ΕΔΕΣ Λαρίσης, 12, ΕΟΕ-ΕΔΕΣ Τρικάλων, 13, ΕΟΕ ΕΔΕΣ Ιωαννίνων, 14, ΕΟΕ ΕΔΕΣ Πελοποννήσου, 15, ΕΒΟΕ, 16, Τσενόγλου, Φάκελος 45, ΕΣΑΠ Κωστόπουλος, 46, ΕΟΕ ΣΑΣ, ΕΑΟ ΕΔΕΣ Δυτ. Θεσσαλίας, 47, Καρδίτσης, 48, ΕΟΕ ΕΔΕΣ Λαρίσης.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 49, ΕΑΟ ΕΔΕΣ Θεσσαλίας-Τρικάλων, 50, ΕΠΕΝ Εδέσσης.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Τρίκαλα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Θεσσαλία