Οργάνωση

ΕΔΕΣ Τάγμα Κλειδίου

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Σπύρος Καραμπίνας ή Καλονίκης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-8-1942 μέχρι 12-2-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

15/1970

ΒΔ / ΠΔ

549/6-8-1971 (ΦΕΚ 161/Α΄/19-8-1971)

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΔΕΣ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Πίναξ αναγνωρισθείσων οργανώσεων Εθνικής Αντιστάσεως βάσει ΝΔ 179/1969, α.α. 12/12, ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ, Ιούνιος 1980.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Άρτα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Ήπειρος