Οργάνωση

ΕΔΕΣ Σουλίου

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Μέλη

Οπλαρχηγός α' κατηγορίας: Απόστολος Ζήκος

Περίοδος δράσης

Κατοχή

15-3-1944 μέχρι 12-2-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

3/1972

ΒΔ / ΠΔ

485/10-6-1972 (143/Α΄/11-08-1972)

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΔΕΣ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 3, ΕΔΕΣ ΕΑΟ ΕΟΕ Παρνασίδος, Παραμυθίας, Κρανίας, Ερμιόνιδος, Σοχλίου, Λευκάδος, Ξηροβουνίου, Ηπείρου, 3Α, ΕΟΕ ΕΔΕΣ Ναυπακτίας (Δ. Πλούμη), ΕΑΟ ΕΔΕΣ (Παπαγιάννη-Μανωλόπουλος).

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Σούλι

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Ήπειρος