Οργάνωση

ΕΔΕΣ Πρεβέζης

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Μέλη

Διοικούσα Επιτροπή: Αλέξανδρος Σουμαλεύρης ιατρός, Αριστοφάνης Δόνος συμβολαιογράφος, Σπυρίδωνας Μαυρομάτης

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-12-1943 μέχρι 12-2-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

23/1972

ΒΔ / ΠΔ

657/14-10-1972 (ΦΕΚ 187/Α΄/27-10-1972)

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΔΕΣ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 20 ΕΔΕΣ Πρεβέζης, ΕΔΕΣ Κεφαλληνίας, ΕΟΕ ΕΔΕΣ Ηλείας, ΕΔΕΣ Μεσολογγίου, ΕΔΕΣ Ερμιόνιδος, ΕΔΕΣ Παρνασσίδος, ΕΠΕΝ Εδέσσης, Φάκελος 116 ΕΟΕ ΕΔΕΣ Πρεβέζης, ΕΟΕ Πάρνωνος, ΕΟΠΔ Κυκλάδων, Ελευθερία ή Θάνατος, ΕΟΠΔ Αμαρίου Κρήτης.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Πρέβεζα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Ήπειρος