Οργάνωση

ΕΔΕΣ Πελοποννήσου

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Κωνσταντίνος Γεώργιος συνταγματάρχης πεζικού ε.α.

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

71/30-05-1953

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΔΕΣ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Πρακτικά Πρωτότυπα από 58 έως 88.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Πελοπόννησος

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος