Οργάνωση

ΕΔΕΣ Παρνασσίδος

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Υποτεταγμένος Αρχηγός: Αριστείδης Κρανιάς στο Αρχηγείο Παρνασσίδος-Δωρίδος-Λοκρίδος (22-11-1942 μέχρι 31-3-1944), Αρχηγείο Παραμυθιάς (1-4-1944 μέχρι 12-2-1945)

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

25-3-1943 μέχρι 31-3-1944

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

29/1972

ΒΔ / ΠΔ

485/10-6-1972 (143/Α΄/11-08-1972)

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΔΕΣ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 3, ΕΔΕΣ ΕΑΟ ΕΟΕ Παρνασίδος, Παραμυθίας, Κρανίας, Ερμιόνιδος, Σοχλίου, Λευκάδος, Ξηροβουνίου, Ηπείρου, 3Α, ΕΟΕ ΕΔΕΣ Ναυπακτίας (Δ. Πλούμη), ΕΑΟ ΕΔΕΣ (Παπαγιάννη-Μανωλόπουλος).

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Παρνασσίδα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα