Οργάνωση

ΕΔΕΣ-ΟΜ (Τσενόγλου)/Τσενόγλου

Τύπος

ΕΟΠΔ

Αρχηγός

Όμηρος Τσενόγλου αστυνόμος (1-12-1942 μέχρι 4-12-1944 οπότε και εκτελέστηκε) Υποτεταγμένος Αρχηγός: Όμηρος Τσενόγλου (1-12-1942 μέχρι 4-12-1944)

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-12-1942 μέχρι 4-12-1944 (σύμφωνα με το ΒΔ 13-2-1953)

1-12-1942 μέχρι 31-12-1944 (σύμφωνα με το ΒΔ 485/10-6-1972)

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

9/1972

ΒΔ / ΠΔ

13-2-1953 (40/Α΄/27-02-1953)

485/10-6-1972 (143/Α΄/11-08-1972)

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΔΕΣ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 21, ΕΟΠΔ-Τσενόγλου Όμηρ.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 23, ΕΟΠΔ/Όμηρος Τσενόγλου - Αυτοκέφαλον Συγκρότημα του ΕΔΕΣ και ΕΟΕΑ.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αθήνα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα