Οργάνωση

ΕΔΕΣ Ντουσκάρας

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Ευάγγελος Ζώτος

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

8-3-1943 μέχρι 12-2-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

15/1970

ΒΔ / ΠΔ

42/21-12-1970 (ΦΕΚ 25/Α΄/3-2-1971)

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΔΕΣ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Πίναξ αναγνωρισθείσων οργανώσεων Εθνικής Αντιστάσεως βάσει ΝΔ 179/1969, α.α. 12/12, ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ, Ιούνιος 1980.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ήπειρος

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Ήπειρος