Οργάνωση

ΕΔΕΣ Ναυπακτίας

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Υποτεταγμένος Αρχηγός: Δημήτριος Αθανάσιος Πλούμης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

15-2-1943 μέχρι 14-9-1944

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

16/1952 (πρακτικό απόρριψης) 34/1970 (πρακτικό αναγνώρισης)

ΒΔ / ΠΔ

213/12-3-1971 (ΦΕΚ 62/Α΄/29-03-1971)

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΔΕΣ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 3, ΕΔΕΣ ΕΑΟ ΕΟΕ Παρνασίδος, Παραμυθίας, Κρανίας, Ερμιόνιδος, Σοχλίου, Λευκάδος, Ξηροβουνίου, Ηπείρου, 3Α, ΕΟΕ ΕΔΕΣ Ναυπακτίας (Δ. Πλούμη), ΕΑΟ ΕΔΕΣ (Παπαγιάννη-Μανωλόπουλος).
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 9, ΕΟΕ-ΕΑΟ ΕΔΕΣ Ναυπακτίας (Πλούμη), 9Α, ΕΔΕΣ Μεσολογγίου (Γ. Κατάσος), 10, ΕΔΕΣ Φθιώτιδος και Ευρυτανίας.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ναυπακτία

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα