Οργάνωση

ΕΔΕΣ Μεσολογγίου και Περιχώρων

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Διοικούσα Επιτροπή: Γεώργιος Κατάσος δικηγόρος, Γρηγ. Σταυρόπουλος δικηγόρος, Νικολ. Χρόνης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

15-3-1943 μέχρι 12-3-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

43/1970

ΒΔ / ΠΔ

213/12-3-1971 (ΦΕΚ 62/Α΄/29-03-1971)

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΔΕΣ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 35, ΕΟΕ ΕΔΕΣ Μεσολογγίου και Περιχώρων (Γ. Κατάσος), Φάκελος 9, ΕΟΕ-ΕΑΟ ΕΔΕΣ Ναυπακτίας (Πλούμη), 9Α, ΕΔΕΣ Μεσολογγίου (Γ. Κατάσος), 10, ΕΔΕΣ Φθιώτιδος και Ευρυτανίας.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Μεσολόγγι

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα