Οργάνωση

ΕΔΕΣ Μεσολογγίου-Μακρύνειας

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Μπούρος

Μέλη

Διοικούσα Επιτροπή: Αλετράς, Μπούρος, Τσιτσέλης

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-8-1943 μέχρι 31-3-1944

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

32/70

ΒΔ / ΠΔ

213/12-3-1971 (ΦΕΚ 62/Α΄/29-3-1971)

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΔΕΣ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 2 Πίνακες ΕΔΕΣ Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, ΕΔΕΣ Θεσσαλονίκης Παπαχριστοδούλου και οπλαρχηγοί ΑΝ 971/49, 2Α Καταστάσεις ΕΔΕΣ Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας Παπαχριστοδούλου ΕΑΟ και ΕΟΕ ΑΝ 971/49.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Μεσολόγγι-Μακρύνεια

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα