Οργάνωση

ΕΔΕΣ Μακεδονίας

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Υποτεταγμένος Αρχηγός: Αθανάσιος Παπαχριστοδούλου (1-9-1943 μέχρι 30-11-1943)

Μέλη

Διοικούσα Επιτροπή: Μπακατσέλος, Μπλατσούκας, Καλογιάννης

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-1-1942 μέχρι 12-3-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

34/72

ΒΔ / ΠΔ

174/23-2-1973 (ΦΕΚ 57/Α΄/14-3-1973)

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΔΕΣ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 2 Πίνακες ΕΔΕΣ Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, ΕΔΕΣ Θεσσαλονίκης Παπαχριστοδούλου και οπλαρχηγοί ΑΝ 971/49, 2Α Καταστάσεις ΕΔΕΣ Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας Παπαχριστοδούλου ΕΑΟ και ΕΟΕ ΑΝ 971/49.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Κεντρική και Δυτική Μακεδονία

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Μακεδονία