Οργάνωση

ΕΔΕΣ Λευκάδος

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Υποτεταγμένος Αρχηγός: Διονύσιος Ζαμπέλης υπολοχαγός (μέχρι την εκτέλεσή του στις 4-1-1945, σύμφωνα με το ΒΔ 102/7-2-1972 )

Μέλη

Διοικούσα Επιτροπή: Μιχαήλ Μελάς ιατρός, Κωνσταντίνος Βαγενάς δικηγόρος, Νικόλαος Καββαδάς ταμ. υπάλληλος, Δημ. Γιαννουλάτος έμπορος, Γεώργιος Σταύρου εφ. αξιωματικός, Ευστάθιος Βρεττός αξιωματικός ε.α., Κωνσταντίνος Μανωλίτσης (Μάϊος 1942 μέχρι 30-8-1944)

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Μάϊος 1942 μέχρι 30-8-1944

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

59/19-1-1953 44/71

ΒΔ / ΠΔ

13-2-1953 (ΦΕΚ 40/Α΄/27-02-1953)

102/7-2-1972 (ΦΕΚ 28/Α΄/19-02-1972)

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΔΕΣ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 3 ΕΔΕΣ ΕΑΟ-ΕΟΕ Παρνασίδος, Παραμυθιάς, Κρανίας, Ερμιόνιδος, Σοχλίου, Λευκάδος, Ξηροβουνίου, Ηπείρου, 3Α ΕΔΕΣ Ναυπακτίας (Δ. Πλούμη), ΕΑΟ ΕΔΕΣ (Παπαγιάννη-Μανωλόπουλος).

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Λευκάδα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Επτάνησα