Οργάνωση

ΕΔΕΣ Λευκάδος

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Υποτεταγμένος Αρχηγός: Διονύσιος Ζαμπέλης υπολοχαγός (μέχρι την εκτέλεσή του στις 4-1-1945)

Μέλη

Συμβούλιο: Πολίτης, Ζαμπέλης, Σταύρος

Περίοδος δράσης

Κατοχή

15-9-1943 μέχρι 12-2-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

44/71

ΒΔ / ΠΔ

102/7-2-1972 (ΦΕΚ 28/Α΄/19-02-1972)

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΔΕΣ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 3 ΕΔΕΣ ΕΑΟ-ΕΟΕ Παρνασίδος, Παραμυθιάς, Κρανίας, Ερμιόνιδος, Σοχλίου, Λευκάδος, Ξηροβουνίου, Ηπείρου, 3Α ΕΔΕΣ Ναυπακτίας (Δ. Πλούμη), ΕΑΟ ΕΔΕΣ (Παπαγιάννη-Μανωλόπουλος).

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Λευκάδα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Επτάνησα