Οργάνωση

ΕΔΕΣ Λαρίσης

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Μέλη

Διοικούσα Επιτροπή: Δημήτριος Επιτρόπου, Γρηγόριος Σπανούδης γυμνασιάρχης, Λάζαρος Κίνας δικηγόρος, Θωμάς Παπαστεργίου ιατρός (15-4-1943 μέχρι 12-3-1945)

Περίοδος δράσης

Κατοχή

15-4-1943 μέχρι 12-3-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

59/19-1-1953 16/1972

ΒΔ / ΠΔ

13-2-1953 (ΦΕΚ 40/Α΄/27-02-1953)

657/14-10-1972 (ΦΕΚ 187/Α΄/27-10-1972)

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΔΕΣ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 45, ΕΣΑΠ Κωστόπουλος, 46, ΕΟΕ ΣΑΣ, ΕΑΟ ΕΔΕΣ Δυτ. Θεσσαλίας, 47, Καρδίτσης, 48, ΕΟΕ ΕΔΕΣ Λαρίσης.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 11, ΕΔΕΣ Λαρίσης, 12, ΕΟΕ ΕΔΕΣ Τρικάλων, 13, ΕΟΕ ΕΔΕΣ Ιωαννίνων, 14, ΕΟΕ ΕΔΕΣ Δυτ. Πελοποννήσου, 15, ΕΒΟΕ, 16 Τσενόγλου.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Λάρισα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Θεσσαλία