Οργάνωση

ΕΔΕΣ Κερκύρας

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Υποτεταγμένος Αρχηγός: Ιωάννης Μεταξάς ταγματάρχης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

6-8-1943 μέχρι 12-3-1945 (σύμφωνα με το ΒΔ 13-2-1953)

1-9-1943 μέχρι 12-2-1945 (σύμφωνα με το ΒΔ 657/14-10-1972)

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

59/19-1-1953 10/1972

ΒΔ / ΠΔ

13-2-1953 (ΦΕΚ 40/Α΄/27-02-1953)

657/14-10-1972 (ΦΕΚ 187/Α΄/27-10-1972)

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΔΕΣ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 6, ΕΔΕΣ Κέρκυρας, Φάκελος 110, ΕΟΠΔ Μιχάλαινα, 111, ΕΟΠΔ Φιλική Ένωση Δωδεκαννήσου, 112, ΕΟΕ ΕΔΕΣ Κέας, 113, ΕΔΕΣ Κερκύρας, 115, ΕΔΕΕ-ΕΔΕΣ Ιωαννίνων.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Κέρκυρα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Επτάνησα