Οργάνωση

ΕΔΕΣ Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας / ΕΔΕΣ Μακεδονίας

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Αθανάσιος Παπαχριστοδούλου συνταγματάρχης ΠΔ

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

9-9-1941 μέχρι 4-11-1944

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

59/19-1-1953 22/1972

ΒΔ / ΠΔ

13/2/1953, ΦΕΚ (40/Α΄/27-02-1953)

657/14-10-1972 (ΦΕΚ 187/Α΄/27-10-1972)

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΔΕΣ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 2, Πίνακες ΕΔΕΣ Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, ΕΔΕΣ Θεσσαλονίκης Παπαχριστοδούλου και οπλαρχηγοί ΑΝ 971/49, 2Α Καταστάσεις ΕΔΕΣ Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας Παπαχριστοδούλου ΕΑΟ και ΕΟΕ ΑΝ 971/49.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 53, ΕΑΟ-ΕΟΕ ΕΔΕΣ Κ/Δ Μακεδονίας.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Κεντρική και Δυτική Μακεδονία

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Μακεδονία