Οργάνωση

ΕΔΕΣ Κεφαλληνίας

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Φωκίωνας Αλυσανδράτος (ή Γάκιας)

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-3-1943 μέχρι 12-2-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

14/1972

ΒΔ / ΠΔ

657/14-10-1972 (ΦΕΚ 187/Α΄/27-10-1972)

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΔΕΣ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 102 ΕΟΕ ΕΔΕΣ Ζακύνθου, 103 ΕΑΟ ΕΔΕΣ Κεφαλληνίας, 104 ΕΟΠΔ Ναπόλεως, ΕΟΠΔ Λασιθίου, 105 ΕΑΟ, ΕΟΠΔ, ΕΟΕ Νάξου, Φάκελος 20 ΕΔΕΣ Πρεβέζης, ΕΔΕΣ Κεφαλληνίας, ΕΟΕ ΕΔΕΣ Ηλείας, ΕΔΕΣ Μεσολογγίου, ΕΔΕΣ Ερμιόνιδος, ΕΔΕΣ Παρνασσίδος, ΕΠΕΝ Εδέσσης.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Κεφαλονιά

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Επτάνησα