Οργάνωση

ΕΔΕΣ Κέας

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Μέλη

Διοικούσα Επιτροπή:Αντώνιος Λαζαρίδης εφ. αθ/τρος, Ελευθ. Δεληγιάννης, Ιωαν. Γλεούδης, Νικόλαος Ρούμπας, Σταμάτιος Κουρζής (1-2-1942 μέχρι 9-12-1944)

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-2-1942 μέχρι 9-12-1944

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

59/19-1-1953 26/1972

ΒΔ / ΠΔ

13-2-1953 (ΦΕΚ 40/Α΄/27-02-1953)

174/23-2-1973 (ΦΕΚ 57/Α΄/14-3-1973)

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΔΕΣ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 110, ΕΟΠΔ Μιχάλαινα, 111, ΕΟΠΔ Φιλική Ένωση Δωδεκαννήσου, 112, ΕΟΕ ΕΔΕΣ Κέας, 113, ΕΔΕΣ Κερκύρας, 115, ΕΔΕΕ-ΕΔΕΣ Ιωαννίνων.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Κέα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Νησιά Αιγαίου