Οργάνωση

ΕΔΕΣ Καταφυγίου-Αναβρυτής και Γαύρου-Ναυπακτίας / Τμήμα Μανωλόπουλου

Τύπος

Αρχηγός

Κωνσταντίνος Μανωλόπουλος

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-1-1943 μέχρι 12-2-1945 (ΕΔΕΣ Καταφυγίου-Αναβρυτής και Γαύρου-Ναυπακτίας)

Εμφύλιος

13-2-1945 μέχρι 9-10-1947 (Τάγμα Μανωλόπουλου)

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

38/1970

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 3, ΕΔΕΣ ΕΑΟ ΕΟΕ Παρνασίδος, Παραμυθίας, Κρανίας, Ερμιόνιδος, Σοχλίου, Λευκάδος, Ξηροβουνίου, Ηπείρου, 3Α, ΕΟΕ ΕΔΕΣ Ναυπακτίας (Δ. Πλούμη), ΕΑΟ ΕΔΕΣ (Παπαγιάννη-Μανωλόπουλος).

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ναυπακτία

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα