Οργάνωση

ΕΔΕΣ Καρδίτσης

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Μέλη

Διοικούσα Επιτροπή: Δημήτριος Θανόπουλος δικηγόρος, Ευάγγελος Παπαευαγγέλου δικηγόρος

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-6-1943 μέχρι 12-3-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

34/1972

ΒΔ / ΠΔ

174/23-2-1973 (ΦΕΚ 57/Α΄/14-3-1973)

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΔΕΣ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 45, ΕΣΑΠ Κωστόπουλος, 46, ΕΟΕ ΣΑΣ, ΕΑΟ ΕΔΕΣ Δυτ. Θεσσαλίας, 47, Καρδίτσης, 48, ΕΟΕ ΕΔΕΣ Λαρίσης.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 19, ΕΔΕΣ Καρδίτσης, 19Α, Ελλάς Ελευθερία.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Καρδίτσα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Θεσσαλία