Οργάνωση

ΕΔΕΣ Ιωαννίνων

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Μέλη

Διοικούσα Επιτροπή: Αναστάσιος Τριανταφύλλου συνταγματάρχης, Σπύρος Κωνσταντόπουλος εφορ. υπάλληλος (1-9-1943 μέχρι 12-3-1945), Κωνσταντίνος Φρόντζος δικηγόρος, Γεώργιος Δευτεραίος γεν. αρχίατρος, Κωνσταντίνος Αγνάντης γεν. αρχίατρος, Ιωάννης Παπαζήσης πρόεδρος επαγγελμ., Χαραλ. Ιατρίδης διευθυντής δημοσίου ταμ., Θεόδωρος Σαράντης βουλευτής, Αθαν. Αλιεύς πολ. μηχανικός (Οκτώβριος 1943 μέχρι 12-3-1945)

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-9-1943 μέχρι 12-3-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

59/19-1-1953 20/1972

ΒΔ / ΠΔ

13-2-1953 (ΦΕΚ 40/Α΄/27-02-1953)

657/14-10-1972 (ΦΕΚ 187/Α΄/27-10-1972)

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΔΕΣ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 11, ΕΟΕ ΕΔΕΣ Λαρίσης, 12, ΕΟΕ ΕΔΕΣ Τρικάλων, 13, ΕΟΕ ΕΔΕΣ Ιωαννίνων, 14, ΕΟΕ ΕΔΕΣ ΒΔ Πελοποννήσου, 15, ΕΒΟΕ, 16, ΕΟΠΔ Τσενόγλου.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 110, ΕΟΠΔ Μιχάλαινα, 111, ΕΟΠΔ Φιλική Ένωση Δωδεκαννήσου, 112, ΕΟΕ ΕΔΕΣ Κέας, 113, ΕΔΕΣ Κερκύρας, 115, ΕΔΕΕ-ΕΔΕΣ Ιωαννίνων.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ιωάννινα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Ήπειρος