Οργάνωση

ΕΔΕΣ Ηλείας

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Μέλη

Διοικούσα Επιτροπή: Νικόλαος Σπετνζάρης εφ. ανθυπίατρος, Γρηγόριος Τσαγκαράκης εφ. υπολοχαγός, Πάνος Στασινόπουλος, Θεόδωρος Ζαρογιάννης, Σωκράτης Πάτσος

Περίοδος δράσης

Κατοχή

15-6-1943 μέχρι 30-12-1943

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

13/1971

ΒΔ / ΠΔ

657/14-10-1972 (ΦΕΚ 187/Α΄/27-10-1972)

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΔΕΣ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 20 ΕΔΕΣ Πρεβέζης, ΕΔΕΣ Κεφαλληνίας, ΕΟΕ ΕΔΕΣ Ηλείας, ΕΔΕΣ Μεσολογγίου, ΕΔΕΣ Ερμιόνιδος, ΕΔΕΣ Παρνασσίδος, ΕΠΕΝ Εδέσσης.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ηλεία

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος