Οργάνωση

ΕΔΕΣ Φθιωτιδοφωκίδος-Ευρυτανίας / ΕΔΕΣ Ευρυτανίας

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Μέλη

Διοικούσα Επιτροπή: Διοννύσιος Κόκκινος (1-6-1942 μέχρι Απρίλιος 1943), Κωνσταντίνος Κεφάλας (1-6-1942 μέχρι Απρίλιος 1943), Κωνσταντίνος Καρυαμπάς (1-6-1942 μέχρι 30-11-1943), Αιμίλιος Παγουρόπουλος (Απρίλης 1943 μέχρι 12-3-1945), Γεώργιος Παπαναστασίου (Απρίλης 1943 μέχρι 30-11-1943), Ευάγγελος Κοψαχήλης (Δεκέμβριος 1943 μέχρι 12-3-1945), Ιωάννης Βλαχάκης ταγμ. πεζικού (Δεκέμβριος 1943 μέχρι 12-3-1945), Χρ. Παπανικολάου αντισυνταγματάρχης πεζικού ε.α. (Δεκέμβριος 1943 μέχρι 12-3-1945), Λουκάς Μπουτσιβάλης (Δεκέμβριος 1943 μέχρι 12-3-1945), Δημήτριος Κασσίμης (Δεκέμβριος 1943 μέχρι 12-3-1945)

Διοικούσα Επιτροπή: Νικόλαος Παπαγεωργίου δικηγόρος (5-4-1943 μέχρι 31-10-1943), Αθανάσιος Παπαγιαννόπουλος οδοντίατρος (5-4-1943 μέχρι 31-10-1943), Ευθύμιος Κατσαβός ταγματάρχης ε.α. (9-7-1943 μέχρι 10-10-1943)

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-6-1942 μέχρι 12-3-1945 (σύμφωνα με το ΒΔ 13-2-1953)

5-4-1943 μέχρι 31-10-1943 (σύμφωνα με το ΒΔ 213/12-3-1971)

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

59/19-1-1953 20/1970

ΒΔ / ΠΔ

13-2-1953 (ΦΕΚ 40/Α΄/ 27-02-1953)

213/12-3-1971 (ΦΕΚ 62/Α΄/ 29-03-1971)

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΔΕΣ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 29, ΕΔΕΣ Ευρυτανίας, Φάκελος 9, ΕΟΕ-ΕΑΟ ΕΔΕΣ Ναυπακτίας (Πλούμη), 9Α, ΕΔΕΣ Μεσολογγίου (Γ. Κατάσος), 10, ΕΔΕΣ Φθιώτιδος και Ευρυτανίας.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ευρυτανία

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα