Οργάνωση

ΕΔΕΣ Φθιωτιδοφωκίδος

Τύπος

ΕΟΠΔ

Αρχηγός

Μέλη

Διοικούσα Επιτροπή: Κ. Κεφάλας, Α. Παγουρόπουλος

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-4-1943 μέχρι 15-10-1943

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

26/1972, 3/1973, 4/1973

ΒΔ / ΠΔ

174/23-2-1973 (ΦΕΚ 57/Α΄/14-03-1973)

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΔΕΣ

Φάκελος / Αρχείο

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ευρυτανία

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα