Οργάνωση

ΕΔΕΣ Ερμιόνιδος, Ναυπλίας και Νήσων Τροιζηνίας

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Παναγιώτης Σταρτσιάρης ιατρός

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

15-1-1943 μέχρι 12-3-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

46/1971

ΒΔ / ΠΔ

102/7-2-1972 (ΦΕΚ 28/Α΄/19-2-1972)

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΔΕΣ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 20 ΕΔΕΣ Πρεβέζης, ΕΔΕΣ Κεφαλληνίας, ΕΟΕ ΕΔΕΣ Ηλείας, ΕΔΕΣ Μεσολογγίου, ΕΔΕΣ Ερμιόνιδος, ΕΔΕΣ Παρνασσίδος, ΕΠΕΝ Εδέσσης.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ερμιόνη

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος