Οργάνωση

ΕΔΕΣ Αθηνών

Τύπος

ΕΟΠΔ

Αρχηγός

Στέφανος Μιχαλόπουλος

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

7-8-1942 μέχρι 12-2-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

21/1970

ΒΔ / ΠΔ

638/5-10-1971 (ΦΕΚ 204/Α΄/20-10-1971)

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΔΕΣ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Πίναξ αναγνωρισθείσων οργανώσεων Εθνικής Αντιστάσεως βάσει ΝΔ 179/1969, α.α. 12/12, ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ, Ιούνιος 1980.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αθήνα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα