Οργάνωση

ΕΔΕΣ Αρχηγείο Ξηροβουνίου

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Υποτεταγμένος Αρχηγός: Αλέκος Παπαδόπουλος (αρχές 1943 μέχρι 12-3-1945)

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Αρχές 1943 μέχρι 12-3-1945 (σύμφωνα με το ΒΔ 10-3-1950)

25-12-1942 μέχρι 12-2-1945 (σύμφωνα με το ΒΔ 657/14-10-1972)

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

1/23-2-1950 14/1972

ΒΔ / ΠΔ

10-3-1950, (ΦΕΚ 83/Α΄/18-03-1950)

657/14-10-1972, (ΦΕΚ 187/Α΄/27-10-1972)

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΔΕΣ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 3 ΕΔΕΣ ΕΑΟ-ΕΟΕ Παρνασίδος, Παραμυθιάς, Κρανίας, Ερμιόνιδος, Σοχλίου, Λευκάδος, Ξηροβουνίου, Ηπείρου, 3Α ΕΔΕΣ Ναυπακτίας (Δ. Πλούμη), ΕΑΟ ΕΔΕΣ (Παπαγιάννη-Μανωλόπουλος).

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ξηροβούνι

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Ήπειρος