Οργάνωση

ΕΔΕΣ Αρχηγείο Ηπείρου

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Υποτεταγμένος Αρχηγός: Απόστολος Κωνσταντινίδης συνταγματάρχης πεζικού (10-3-1943 μέχρι 12-3-1945)

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

10-3-1943 μέχρι 12-3-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

17/1972

ΒΔ / ΠΔ

657/14-10-1972 (ΦΕΚ 187/Α΄/27-10-1972)

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΔΕΣ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 3 ΕΔΕΣ ΕΑΟ-ΕΟΕ Παρνασίδος, Παραμυθιάς, Κρανίας, Ερμιόνιδος, Σοχλίου, Λευκάδος, Ξηροβουνίου, Ηπείρου, 3Α ΕΔΕΣ Ναυπακτίας (Δ. Πλούμη), ΕΑΟ ΕΔΕΣ (Παπαγιάννη-Μανωλόπουλος).

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ήπειρος

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Ήπειρος