Οργάνωση

ΕΔΕΣ ΑΠΠ (ΕΔΕΣ Αθηνών Πειραιώς και Περιχώρων)

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Γενικός Αρχηγός: .Ναπολέων Ζέρβας υποστράτηγος ε.α. (9-9-1941 μέχρι 22-7-1942)

Μέλη

Διοικούσα Επιτροπή: Ιωάννης Ματσούκας δικηγόρος (23-7-1942 μέχρι 7-3-1944 οπότε και συνελήφθη, Σεπτέμβριος 1944 μέχρι 12-3-1945), Ηρακλής Πετμεζάς (23-7-1942 μέχρι 3-2-1943), Μιχαήλ Κυριακού (23-7-1942 μέχρι 3-2-1943), Δημήτριος Γιαννακόπουλος (23-7-1942 μέχρι 3-2-1943 και Σεπτέμβρης 1943 μέχρι 4-11-1943 οπότε και εκτελέστηκε), Βασίλειος Πετρόπουλος υποστράτηγος ε.α. (23-7-1942 μέχρι 3-2-1943 και 7-3-1944 μέχρι Απρίλιος 1944, Πλούταρχος Μεταξάς αξιωματικός ε.α. (23-7-1942 μέχρι 1-10-1942, Αποστ. Παπαγεωργίου υποστράτηγος ε.α. (23-7-1942 μέχρι 3-2-1943 οπότε και συνελήφθη), Ηλίας Σταματόπουλος (23-7-1942 μέχρι Νοέμβρης 1942), Μιχαήλ Γεωργιάδης (23-7-1942 μέχρι Νοέμβρης 1942), Χαρ. Παπαθανασόπουλος (23-7-1942 μέχρι 3-2-1943 οπότε και συνελήφθη), Μπέης Αντωνόπουλος δικηγόρος (Νοέμβριος 1942 μέχρι 3-2-1943 οπότε και συνελήφθη), Νικόλαος Κοσίντας υποστράτηγος ε.α. (Σεπτέμβρης 1943 μέχρι 8-3-1944), Λεωνίδας Ζέρβας καθηγητής Πανεπιστημίου (Σεπτέμβρης 1943 μέχρι 7-3-1944), Δημήτριος Παπαμιχαήλ (7-3-1944 μέχρι 12-3-1945), Ηλίας Διάμεσης αντιστράτηγος ε.α. (Απρίλης 1944 μέχρι 12-3-1945), Δημήτριος Μπαρδόπουλος (Απρίλης 1944 μέχρι 12-3-1945), Κωνσταντίνος Ροδοκανάκης (Απρίλης 1944 μέχρι 12-3-1945), Ιωάννης Φραγκάκης (Απρίλης 1944 μέχρι 12-3-1945), Νικόλαος Μαλιάκας (Απρίλης 1944 μέχρι 12-3-1945), Θεοφάνης Κυριαζής (Απρίλης 1944 μέχρι 12-3-1945), Νικόλαος Μαυροκορδάτος (Απρίλης 1944 μέχρι 12-3-1945), Γεώργιος Παπαϊωάννου ιατρός τέως βουλευτής (Απρίλης 1944 μέχρι 12-3-1945), Ευθύμιος Μπαρδής (Απρίλης 1944 μέχρι 12-3-1945)

Περίοδος δράσης

Κατοχή

9-9-1941 μέχρι 12-3-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

3/3-12-1951, 4/28-1-1952, 59/19-1-1953 1/1972

ΒΔ / ΠΔ

ΒΔ 13ης Φεβρουαρίου 1953 (ΦΕΚ 40/Α΄/27-02-1953)

ΒΔ 485/10-6-1972 (ΦΕΚ 143/Α΄/11-08-1972)

ΒΔ 657/14-10-1972 (ΦΕΚ 187, Α΄/27-10-1972)

ΒΔ 174/23-2-1973 (ΦΕΚ 57/Α΄/14-03-1973)

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΔΕΣ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, πρακτικό 3/3-12-1951, 4/28-1-1952, πρακτικό 59/19-1-1953, Πρακτικά Πρωτότυπα από 1 έως 16.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Πίναξ αναγνωρισθεισών οργανώσεων Εθνικής Αντιστάσεως βάσει ΝΔ 179/69, Ιούν. 1980.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 28, ΕΟΕ ΕΔΕΣ Αθηνών-Πειραιώς Περιχώρων.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αθήνα, Πειραιάς

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα