Οργάνωση

ΕΔΕΕ-ΕΔΕΣ-Ιωαννίνων

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Μέλη

Διοικούσα Επιτροπή: Αναστάσιος Τριανταφύλλου, Νορβέρτος Ρόδιος, Όμηρος Βάρδας, Μάριος Αργαλιάς, Ευάγγελος Γιάννης, Θεοφάνης Ματσόπουλος, Ευάγγελος Καλογερίδης

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-9-1943 μέχρι 12-3-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

1/1973

ΒΔ / ΠΔ

295/5-4-1973 (ΦΕΚ 87/Α΄/14-04-1973)

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΔΕΣ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 110, ΕΟΠΔ Μιχάλαινα, 111, ΕΟΠΔ Φιλική Ένωση Δωδεκαννήσου, 112, ΕΟΕ ΕΔΕΣ Κέας, 113, ΕΔΕΣ Κερκύρας, 115, ΕΔΕΕ-ΕΔΕΣ Ιωαννίνων.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ιωάννινα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Ήπειρος