Οργάνωση

ΕΔΕΕ-ΕΔΕΣ Αθηνών (Εθνική Δημοκρατική Ένωση Ελληνοπαίδων) / ΕΔΕΕ (Εθνική Δημοκρατική Ένωση Ελληνοπαίδων)

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Μέλη

Διοικούσα Επιτροπή: Σεραφείμ Μάρκου (3-4-1944 μέχρι 1-11-1944), Ιωάννης Περδίκης δημ. υπάλληλος (3-4-1944 μέχρι 9-11-1944), Σωτήριος Κουτσούκος δημ. υπάλληλος (3-4-1944 μέχρι 12-3-1945), Παναγής Λαμπρόπουλος ξενοδόχος (3-4-1944 μέχρι 12-3-1945), Ξενοφών Καπάτσης οικονομολόγος (3-4-1944 μέχρι 12-3-1945), Ιωάννης Καλαμίδας δημ. υπάλληλος (3-4-1944 μέχρι 12-2-1945), Αργύριος Στεφάνου δικηγόρος (3-4-1944 μέχρι 12-3-1945), Νικόλαος Παπαντωνόπουλος δικηγόρος (3-4-1944 μέχρι 1-11-1944), Ιωάννης Λαζαρής ιατρός (3-4-1944 μέχρι 12-3-1945), Κωνσταντίνος Ιωάννου (3-4-1944 μέχρι 12-3-1945)

Περίοδος δράσης

Κατοχή

3-4-1944 μέχρι 12-3-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

28/1970

ΒΔ / ΠΔ

213/12-3-1971 (ΦΕΚ 62/Α΄/29-03-1971)

657/14-10-1972 (ΦΕΚ 187/Α΄/27-10-1972)

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΔΕΣ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 27 ΕΔΕΕ νεολαία.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αθήνα, Πειραιάς

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα