Οργάνωση

ΕΑΣ (Ελληνικός Απελευθερωτικός Στρατός)

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Αυτοτελής οπλαρχηγός Γ΄κατηγορίας: Χρήστος Βαρβάτος

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-6-1942 μέχρι 24-3-1943.

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

ΒΔ 549/1971

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 5/42 ΣΕ & ΕΚΚΑ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 5 ΕΑΟ 5/42 ΣΕ Ψαρρού.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Γκιώνα, Κεντρική Ρούμελη

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα