Οργάνωση

ΕΑΠΟ (Εφέδρων Αξιωματικών Πατριωτική Οργάνωση)

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Γεώργιος Σερπάνος βουλευτής Αιτωλ/νίας ( ΠΑΣΟΚ) Υπαρχηγός: Κωνσταντίνος Ατσάλης πρόεδρος Εφέδων Αναπήρων Αξιωματικών

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος Εφέδρων Αξ/κων Πατριωτική Οργάνωση ΕΑΠΟ.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αττική

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα