Οργάνωση

ΕΑΟ Ηλείας Γ. Φαρμάκη

Τύπος

Αρχηγός

Γεώργιος Φαρμάκης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

Εμφύλιος

1943-1948

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

19/1972

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος ΕΑΟ-Ηλείας Γ. Φαρμάκη.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Πύργος Ηλείας

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος