Οργάνωση

ΔΝΕ (Δημοκρατική Νεοπολιτική Ένωσις)

Τύπος

Αρχηγός

Ευάγγελος Σαββόπουλος

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Εκθέσεις μη αναγνωρισθένων οργανώσεων, Φάκελος 7 Οργάνωση Εσωτερικού Δημοκρ. Νεοπολιτ. Ένωσις.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αθήνα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα