Οργάνωση

Διμοιρία Στεφανοβούνου

Τύπος

Αρχηγός

Γεώργιος Χριστίδης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Εμφύλιος

1946-1949

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

29/25-10-1972

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος ΕΑΟ Διμοιρία Στεφανοβούνου Χριστίδη Γεωργίου.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Στεφανόβουνο Ελασσόνας

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Θεσσαλία