Οργάνωση

Διμοιρία Πελλάνας

Τύπος

Αρχηγός

Λεωνίδας Σιγαλός (κάτοικος ΗΠΑ)

Μέλη

Υπαρχηγός: Παναγιώτης Μιχαλόπουλος

Περίοδος δράσης

1945-1949

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

Εμφύλιος

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

24/9-8-1972

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος ΕΑΟ Διμοιρία Πελλάνας Π. Μιχαλοπούλου.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Πελλάνα Λακωνίας

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος