Οργάνωση

Δελφοί

Τύπος

ΟΠΔ/ΕΟΠ/ΕΟΠΔ

Αρχηγός

Αυτοτελής αρχηγός: Αχιλλεύς Παυλίδης αντιστράτηγος ε.α. (1-5-1941 έως 18-8-1942)

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-5-1941 έως 18-8-1942

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

65/2-1953

ΒΔ / ΠΔ

ΒΔ 30/3/1953 (92/Α΄/16-04-1953)

ΠΔ 226/1-9-1972 (207/Α΄/13-09-1973)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 22 ΕΟΠΔ ΔΕΛΦΟΙ (ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΧ.).

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αθήνα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα