Οργάνωση

Χανίων 1 (Βάνδουλα-περιοχής Βαφέ Αποκορώνου)

Τύπος

ΕΟΠΔ

Αρχηγός

Αυτοτελής Αρχηγός: Ευάγγελος Βανδουλάκης ή Βάνδουλας λοχαγός ε.α.

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

31-5-1942 μέχρι 30-6-1943

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

8/1970

ΒΔ / ΠΔ

42/29-12-1970 (ΦΕΚ 25/Α΄/3-2-1971)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 43 ΕΟΠΔ Βαφέ Αποκορώνου, ΕΟΠΔ Νεαπόλεως Λασιθίου, ΑΕΑΚ, ΕΟΠΔ Ιεράπετρας, ΕΟΕ Σητείας.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 71 ΕΟΠΔ Χανίων Ευαγγ. Βάνδουλας, ΕΟΠΔ Αχαΐας, 72 ΕΟΕ ΕΔΕΣ Β/Δ Πελοποννήσου.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αποκόρωνας Χανίων

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Κρήτη