Οργάνωση

Χ Ναυπακτίας

Τύπος

Αρχηγός

Γεώργιος Κοτίνης συνταγματάρχης ΠΔ

Μέλη

Περίοδος δράσης

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

Εμφύλιος

1945 μέχρι αρχές 1947

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

12/1973

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος Χ Ναυπακτίας.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ναυπακτία

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα