Οργάνωση

Χ

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Γεώργιος Γρίβας αντισυνταγματάρχης ε.α. (καλοκαίρι 1941 μέχρι 12-3-1945)

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Καλοκαίρι 1941 μέχρι 12-3-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

1/25-6-1949

ΒΔ / ΠΔ

ΒΔ 10ης Μαρτίου 1950 (ΦΕΚ 83/Α΄/1950)

ΒΔ 42/1971

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑ-Χ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 18 ΕΟΕ-Χ (Γρίβας), Άγνωστος Μεραρχία.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 41 ΕΟΕ “Χ” Γρίβας, Χ-Αθηνών, Χ-Πειραιώς, Χ-Θησείου.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Πρακτικά Πρωτότυπα από 1 έως 16.
Αρχείο Νομαρχίας Αττικής – Ασπρόπυργος, Γενικό Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος Θέματα Εθνικής Αντίστασης.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αθήνα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα